ལོ་རྒྱུས

༄།འཛོམ་ཉག་བསམ་འགྲུབ་སྡེ་ཆེན་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས  ༄།སྒ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་དགོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས།
 ༄།རིན་སྤུངས་དགོན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕོ་འགྱུར།